Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΔΩΝΗΣ (8ΜΗΝΑ) - ΛΙΣΤΑ

     Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε -τουλάχιστον- μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
3. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
4. άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα τους
5. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών
6. εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
7. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

     Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (03-02-2017) έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι α) άνεργοι μονογονεϊκών οικογενειών, β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κανονικοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του ΟΑΕΔ και γ) οι εγγεγραμμένοι άνεργοι γονείς προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

ΔΗΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ
ΔΗΜΟΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΥΕ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
4
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
4
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
2
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΕ
ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
2
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
4
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ GRADER
1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ JCB
2
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΤΕ
ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΤΕ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΤΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΤΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΤΕ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΠΕ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΠΕ
ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
ΠΕ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ: 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου