Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

ΑΡΤΑ: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πίνδος Περιβαλλοντική» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Άρτας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Οι δράσεις – ενέργειες Κοινωφελούς Χαρακτήρα με συμπράττοντα φορέα την Ε΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου (για την Περιφερειακή Ενότητα Άρτας) και έδρα συντονισμού το Δήμο Αρταίων, είναι δυνατόν να υλοποιηθούν σε όλη την έκταση της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) μέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 18/04/2012 έως 27/04/2012. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων ανά κωδικό θέσης, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ): α) στην διεύθυνση: Κυνηγετικός Σύλλογος Άρτας, Κρυστάλλη & Ραδοβυζίων, Άρτα β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.pindosperivallontiki.org), γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Επίσης για την ενημέρωση των υποψηφίων ανάρτηση της προκήρυξης έχει γίνει στα δημοτικά καταστήματα των δήμων που υλοποιείται το πρόγραμμα και στο Κ.Π.Α. Ο.Α.Ε.Δ. Ιωαννίνων.


www.epirusgate.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου