Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Προσλήψεις με σύμβαση έργου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Προσλήψεις με σύμβαση έργου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης "Παραγωγή εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση μαθητών στην αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών". Οι αιτήσεις για τις προσλήψεις θα πρέπει να γίνουν μέχρι την προσεχή Πέμπτη 29 Μαρτίου και αφορούν τους παρακάτω τομείς: - Έργο: "Ηλεκτρονική γραφιστική για τη σχεδίαση εντύπων, δικτυακού τόπου, έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού" (πτυχίο ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ), - Έργο: "Επιστημονική επιμέλεια κειμένων σχετικά με θέματα υγείας για την αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών και τεχνική υποστήριξη του έργου", (πτυχίο Χημείας), - Έργο:"Δημιουργία σεναρίων διδασκαλίας για την αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών", (πτυχίο Γεωλογίας), - Έργο:"Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών", (πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Μηχανικού Περιβάλλοντος ή πτυχίο Φυσικής ή πτυχίο Πληροφορικής) - Έργο: "Δημιουργία Εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και ιστοτόπου για την αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών", (πτυχίο Φυσικής), - Έργο:"Δημιουργία διαδραστικών εκπαιδευτικών εικονικών και πολυμεσικών εφαρμογών για την αντιμετώπιση σεισμών και άλλων φυσικών καταστροφών", (πτυχίο Φυσικής). Υπεύθυνος τους προγράμματος είναι ο κ.Μικρόπουλος και για πληροφορίες επικοινωνείστε με το τηλ.: 26510-07134,05697


 epirusgate.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου